Ιστορια

1978. Η ΟΖ S.p.A. Ιδρύθηκε επίσημα με μετοχικό κεφάλαιο 210 εκατομμυρίων λιρών, χάρη στην επίσημη είσοδο της Isnardo Carta.

1978.

Η ΟΖ S.p.A. Ιδρύθηκε επίσημα με μετοχικό κεφάλαιο 210 εκατομμυρίων λιρών, χάρη στην επίσημη είσοδο της Isnardo Carta.