Ιστορια

1998. Η ΟΖ παίρνει την Πιστοποίηση ISO 9001, η οποία εκδίδεται από το Γερμανικό συμβούλιο KBA. Η πρώτη Ιταλική εταιρεία με αυτή την πιστοποίηση που αφορά ολόκληρο τον κύκλο παραγωγής.

1998.

Η ΟΖ παίρνει την Πιστοποίηση ISO 9001, η οποία εκδίδεται από το Γερμανικό συμβούλιο KBA. Η πρώτη Ιταλική εταιρεία με αυτή την πιστοποίηση που αφορά ολόκληρο τον κύκλο παραγωγής.