Ιστορια

2002. Ξεκίνησε συνεργασία με τους Franco Sbarro και Espera Sbarro, μία φημισμένη σχολή σχεδίου εξειδικευμένη στο σχεδιασμό πρωτοτύπων.

2002.

Ξεκίνησε συνεργασία με τους Franco Sbarro και Espera Sbarro, μία φημισμένη σχολή σχεδίου εξειδικευμένη στο σχεδιασμό πρωτοτύπων.

2002. Η ΟΖ υιοθετεί αρχές Λιτής Οργάνωσης

2002.

Η ΟΖ υιοθετεί αρχές Λιτής Οργάνωσης