Ποιότητα

έλεγχος χρωματισμού Έλεγχοι προστασίας από τις καιρικές συνθήκες πάνω σε βαμμένες ζάντες Αυστηροί έλεγχοι όπου οι ζάντες δεν πρέπει να εμφανίζουν αισθητικές αλλαγές ή σημάδια διάβρωσης.

έλεγχος χρωματισμού

Έλεγχοι προστασίας από τις καιρικές συνθήκες πάνω σε βαμμένες ζάντες

Αυστηροί έλεγχοι όπου οι ζάντες δεν πρέπει να εμφανίζουν αισθητικές αλλαγές ή σημάδια διάβρωσης.

Read more