έλεγχος χρωματισμού

έλεγχος χρωματισμού

έλεγχος χρωματισμού

 

• Έλεγχος συγκόλλησης (DIN53151) προσφέροντας την πληροφορία σχετικά με την πυκνότητα της μπογιάς

• Έλεγχος με ψεκασμό διαλυμάτων με χλωριούχο Νάτριο (DIN 50021) αίθουσα κορεσμένη με διάλυμα χλωριούχου Νατρίου για 1000 ώρες

• Έλεγχος CASS (DIN 50021) αίθουσα κορεσμένη με διάλυμα αλάτων - Οξικού Οξέος - επιταχύνοντας την αντίδραση με Χαλκό (NaCl+ οξικό οξύ +CuCl2) για 240 ώρες

• Έλεγχος QUV (ASTM G53-93) οι ζάντες υποβάλλονται σε έλεγχο 700 ωρών σε έκθεση σε UV ακτινοβολία και υγρασία που αναπαράγει τη φθορά που προκαλείται από τον καιρό έξω.

• Έλεγχος αντοχής σε χημικούς παράγοντες η επιφάνεια της ζάντας υποβάλλεται σε επιθετικά προϊόντα: μετράται το επίπεδο μείωσης σκληρότητας στα σημεία του ελέγχου