Συμφωνία Απορρήτου

Η OZ Racing S.p.A.

μέσω του website της www.ozracing.com έχει σκοπό να προστατεύσει το απόρρητο των χρηστών του και εγγυάται ότι τα προσωπικά τους δεδομένα θα επεξεργασθούν με σεβασμό στα δικαιώματά τους, θεμελιώδεις αρχές ελευθερίας και αξιοπρέπειας, καθώς και εχεμύθειας και προσωπικής ταυτότητας. Για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας επεξεργαζόμαστε αναγκαστικά προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα: για το λόγο αυτό εξηγούμε κατωτέρω το απόρρητο του website μας.

 

Ο χειριστής δεδομένων

Ο χειριστής δεδομένων των προσωπικών δεδομένων αφού επισκεφθείτε το website είναι η ΟΖ S.p.A., με καταγεγραμμένα γραφεία στη Via Cartigliana n. 125/c - Ταχυδρομική Θυρίδα Νο.245 - 36061 Bassano del Grappa (VI) Ιταλία.

 

Τόπος και σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Η επεξεργασία σχετικά με τις υπηρεσίες αυτού του website λαμβάνει χώρα στην ως άνω διεύθυνση των κεντρικών της Εταιρείας και πραγματοποιείται από εργαζομένους και συνεργάτες της OZ Racing S.p.A. επιλεγμένους να φέρνουν εις πέρας αυτή την επεξεργασία και περιστασιακά να πραγματοποιούν εργασίες συντήρησης.

Ρητή και εθελοντικά προαιρετική αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους παραλήπτες που υποδεικνύονται σ' αυτό το website προϋποθέτει την επακόλουθη κτήση της διεύθυνσης αποστολέα, η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να απαντηθούν αιτήματα, και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών δεδομένων αυτού του μηνύματος.

Σύντομη περίληψη δηλώσεων θα χορηγηθεί προοδευτικά ή θα εμφανισθεί στις σελίδες του site που αφορούν εξειδικευμένες υπηρεσίες.

 

Επικοινωνία δεδομένων

Τα δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες δεν θα επικοινωνούνται σε τρίτους εκτός εάν τέτοια επικοινωνία είναι υποχρεωτική βάσει των νομικών όρων ή επιβάλλεται για να ανταποκριθούμε στα αιτήματα.

Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία πληροφοριών και που χειρίζονται τα αιτήματα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα εξαιρετικά και μόνο για τους ως άνω αναφερόμενους λόγους.