Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις Εταιρείας

company certification

Η ποιότητα της OZ επίσης σημαίνει ασφάλεια πιστοποίησης. Μερικές χώρες έχουν αναπτύξει αυστηρές σταθερές πειθαρχίας για να καθορίσουν τις απαιτήσεις για προϊόντα που εγκαθίστανται σε οχήματα αυτοκίνησης καθώς και για τις διαδικασίες παραγωγής που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Το 1998 η ΟΖ έλαβε την πιστοποίση ISO 9001, η οποία εκδίδεται από την Γερμανική KBA (motor transport authority), κάνοντάς την την πρώτη Ιταλική εταιρεία στον τομέα των ζαντών που έλαβε αυτή την πιστοποίηση για ολόκληρο τον κύκλο παραγωγής της. Η ΟΖ υπήρξε επίσης η πρώτη Ιταλική εταιρεία που εγκρίθηκε από το Ιταλικό Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο του διατάγματος 20, τυποποιώντας όλα τα εργοστάσια παραγωγής της και κατά συνέπεια μπορούσε πλέον να πουλάει πιστοποιημένες ζάντες στην Ιταλία.

Πιστοποιήσεις Ζαντών

tuv

TÜV certification is one of the most highly-respected certifications that guarantees quality and safety for the consumer. All the wheels manufactured and sold by OZ are TÜV certified.


kba giusta

KBA (Germany’s federal motor transport authority) certification is awarded by Germany’s Ministry of Transport and is valid for the sale of wheels in Germany.


nad giusta

Starting on January 1, 2015, only certified wheels can be sold in Italy. The required certification is either Italian NAD certification issued by the Ministry of Infrastructure and Transport, according to Ministerial Decree 20, or European UN/ECE 124 certification. The so-called "special", NAD certified, wheels have paved the way to regulated light-tuning making it possible to have wheels of a different size from the originals and offering the added advantage of being able to mount rim and tire sizes different from those listed in the instruction manual. With a very broad-based area of application, the special NAD wheels can cover a vast number of automobiles making it possible for fans to be able to find at least one wheel with which to equip their own car. Most wheels manufactured and sold by OZ are NAD certified.


ece giusta

Η Ευρωπαϊκή Ένωση όρισε το UN/ECE 124 ως το πιστοποιητικό ασφαλείας για ζάντες αυτοκινήτων από κράματα.

Ο κανονισμός UN/ECE 124 είναι μία EU σταθερά, πάνω και πέρα από τις ιδιαίτερες πιστοποιήσεις κάθε χώρας, και εγγυάται την ποιότητα και την ασφάλεια της ζάντας.

Είναι υποχρεωτικό οι ζάντες που είναι πιστοποιημένες με UN/ECE 124 να έχουν το ίδιο μέγεθος με τις πρωτότυπες ζάντες που παρέχονται από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου, και επίσης απαιτείται το ίδιο σύστημα τοποθέτησης με το πρωτότυπο. Ακριβώς επειδή τα μεγέθη είναι τα ίδια με τα πρωτότυπα, μόνο σε περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων μπορούν να φορεθούν οι ζάντες που πιστοποιούνται με ECE.


jwl giusta

Η JWL VIA είναι μια πιστοποίηση ζαντών που ελέγχονται ξεχωριστά και χορηγείται από τον Σύνδεσμο Επιθεώρησης Οχημάτων της Ιαπωνίας. Μία ειδική μόνιμη σφραγίδα στην όψη της ζάντας υποδεικνύει ότι είναι σύμφωνα με τις τεχνικές σταθερές των κανονισμών του Ιαπωνικού VIA.