Όροι & Προϋποθέσεις

H OZ S.p.A. ("OZ") είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός ιδιοκτήτης όλων των πνευματικών δικαιωμάτων στη διάταξη του website www.ozracing.com (εφεξής "Website"), τα κείμενά του, διακριτικά σημάδια (μεταξύ των οποίων "OZ", "OZ Racing" και "MSW"), εικόνες και απεικονίσεις, ηχητικά και/ή περιεχόμενα video, πληροφορίες και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του Website, όπως αυτό ενημερώνεται ή τροποποιείται από καιρό σε καιρό, με εξαίρεση όσων λαμβάνει η  OZ από τρίτους που διαθέτουν την απαραίτητη άδεια.

Τα περιεχόμενα του Website δεν μπορούν να αντιγραφούν, αναπαραχθούν, γίνει λήψη τους, τροποποιηθούν, αποθηκευτούν σε ηλεκτρονικά μέσα, είτε ολόκληρα είτε μέρος αυτών χωρίς την πρότερη γραπτή συγκατάθεση της OZ ή αν είναι αυστηρά απαραίτητο για την τεχνική λειτουργία του Website.

Σε περίπτωση που το Website περιέχει συνδέσμους σε άλλα websites που λειτουργούν από τρίτους εκτός της OZ, η δεύτερη δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε περιεχόμενα δημοσιευθούν στα προαναφερόμενα websites τρίτων.

Χρησιμοποιώντας αυτό το Website, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει αυτούς τους γενικούς όρους και αποδέχεστε το περιεχόμενό τους χωρίς ενδοιασμούς και επιφυλάξεις. Εάν δεν συμφωνείτε πλήρως ή με μέρος των ανωτέρω, μην συνεχίσετε την πλοήγηση σ' αυτό το Website.