TPMS

TPMS

Om TPMS

Från och med den 1 november 2014 gäller ett nytt EU-direktiv för TPMS, däcktrycksövervakningssystem.

Från och med det datumet är tillverkarna av alla nyregistrerade bilar skyldiga att tillhandahålla ett däcktrycksövervakningssystem.

Den som köpt eller registrerat en ny bil efter det här datumet och vill installera eftermarknadsfälgar/hjul (till exempel en ny uppsättning vinterhjul) måste ta fordonet till återförsäljaren för enkla tester.

Om det nyinförskaffade fordonet är utrustat med ett indirekt system, behöver det inte testas eftersom däcktrycket övervakas av bilens ABS-bromssystem. I detta fall påverkar fälgen inte deras funktion.

Om däremot bilen använder ett direkt TPMS-system (sensor monterad på hjulet), är det nödvändigt att se till att fälgen är kompatibel och uppfyller kraven på korrekt däcktrycksövervakning.

OZ, MSW och SPARCO WHEELS är redan förberedda för och kompatibla med de flesta direkttryckssensorer på marknaden.

För att bestämma vilken tryckgivare som är kompatibel med varje fälg har OZ lagt till en speciell funktion för sin 3D-konfigurator som gör det möjligt att få all information om fälgens kompatibilitet med de nuvarande tillgängliga sensorerna.

 TPMS-kompatibilitet

Med hjälp av 3D-konfiguratorn är det möjligt att kontrollera varje hjuls kompatibilitet med de mest tillgängliga tryckgivarna (TPMS).

För korrekt installation, läs monterings- och underhållshandböckerna från tillverkaren av TPMS-systemet och bilproducenten.

En V eller en X i tabellen anger den geometriska kompatibiliteten för mekanisk montering av systemet som består av en ventil och sensor på det angivna hjulet.

V = ett hjul som är kompatibelt och kan monteras
X = ett hjul som inte är kompatibelt och bör inte monteras

OZ testade denna geometriska kompatibilitet med hjälp av tekniska data och komponenter tillgängliga på marknaden.
Test av elektrisk / elektronisk kompatibilitet eller TPMS mjukvarukontrollsystemprogrammerbarhet utfördes inte.

Eftersom TPMS-systemen och fordonen är föremål för variationer och tekniska uppdateringar enligt tillverkarnas bedömning och eftersom hjulen själva är föremål för geometriska produktionstoleranser, för att TPMS ska installeras korrekt rekommenderar vi att anvisningarna i monteringen, använd och underhållshandbok som tillhandahålls av tillverkaren av TPMS, och bilfabrikantens, följs.
Verifiering av överensstämmelse med gällande direktiv och föreskrifter i det land där fordonet är registrerat rekommenderas också under installationsprocessen.

 

ladda ner PDF