Kvalitet - LBF Test

LBF test LBF Biaxial Wheel Testing Machine Det strängaste och mest påfrestande testet av fälgkonstruktioner som finns i industrin. Endast OZ och en handfull av OEM innehar denna teknik (LBF Fraunhofer Search…

LBF test

LBF Biaxial Wheel Testing Machine

Det strängaste och mest påfrestande testet av fälgkonstruktioner som finns i industrin. Endast OZ och en handfull av OEM innehar denna teknik (LBF Fraunhofer Search German Institut patent).

Maskinen simulerar hur fälgen skulle bete sig på Nürburgring-banan, motsvarande ett tillryggaläggande av en sträcka på 35.000 km. De radiella och axiella krafterna simulerar de mest krävande körförhållandena: snabb acceleration och snabb inbromsning, ojämnheter i vägbanan, samt kurvtagning.