Errorrr: Unable to save image: cache/images//images/content/lean-organization_1380x535.jpg

Lean organization

Lean organization

OZ tänker "lean".

 

OZ:s kreativa modell börjar inom företagets operationella organisation, genom att tänka "lean": en vinnande infallsvinkel till det horisontella processflöde som uppmuntrar till lagarbete och att nya fräscha idéer uppstår.

Kontinuerliga förbättringar, högre effektivitet, förbättrad lagerhållning ("just in time"), efterlevande av ledande kvalitetsstandarder, och värdesättandet av personalresurser är fomeln för ett effektivt och hållbart bidrag till OZ-projektet som helhet. 

Lean-organisationens filosofi eller tankeprocesser har blivit det som driver våra handligar och vårt kunskapsutbyte, och som en konsekvens av det omorganisationen av forskning och utveckling, produktion, distribution och eftermarknadsprocesser.

Inom dessa komplexa processer är det kunskapsutbyte som gör det möjligt att reducera spill och demonstrera industriledande effektivitet.