Errorrr: Unable to save image: cache/images//images/content/lean-organization_1380x535.jpg

Houževnatá společnost

Houževnatá společnost

OZ myslí “štíhle”.

 

Kreativní model organizace OZ přináší do společnosti svěžího ducha: zaměření na vítězství v průběhu procesu, podpora týmové práce a  prostor novým nápadům.

Pokroky ve výoji, vyšší produktivita práce, zvýšení dostupnosti, dodržování standardů kvality a ocenění kvalitní práce každého zaměstance... toto všechno je klíčem pro efektivní a urdžitelný projekt OZ jako celku. 

Filosofie této moderní organizace a moderního myšlení se stala motorem našich činů, učení se novým dovednostem, výsledkem toho je reorganizace výzkumu a vývoje, produkce, distribuce a asistence našim zákazníků. 

Tyto komplexní a vrstvené procesy a sdílení schopností dovolují zredukovat plýtvání a zvyšují průmyslovou účinnost.