Errorrr: Unable to save image: cache/images//images/content/lean-organization_1380x535.jpg

De OZ organisatie

De OZ organisatie

OZ thinks "lean".

Het OZ creatieve model begint in de operationele organisatie van het bedrijf, gebruik te maken van samen denken: een winnende aanpak in het horizontale proces wat teamwork en hierdoor frisse ideeën stimuleert.

Continue verbetering, een hogere efficiency, hogere beschikbaarheid van de voorraad (‘just in time’), naleving van de toonaangevende kwaliteitsnormen en de waardering van het personeel zijn de formule voor een effectieve en duurzame bijdrage aan het OZ-project als geheel.

De OZ Organisatie filosofie van samen denken zijn vaste waarden geworden binnen de organisatie, door vaardigheden te delen, de samenwerking tussen onderzoek en ontwikkeling, productie, distributie en after-sales. Binnen deze complexe en beproefde processen maakt het delen van kennis het mogelijk om efficiënt te werk te gaan.