Errorrr: Unable to save image: cache/images//images/content/HLT_1380x535.jpg

HLT

HLT

HLT

HLT: High Light Technology

En tillverkningsteknik för att förbättra viktkarakteristiken hos en fälg, vilket ger förbättrade väghållningsegenskaper och en hållfasthet som överträffar de strängaste tester. 

Innovationen och excellensen i HLT produktionsprocessen är ett direkt resultat av att OZ levererar fälgar till F1, från vilket OZ har utvecklat en unik kunskapsbas från toppen av motorsport. Den exklusiva tillverkningsprocessen HLT åstadkommer liknande mekaniska egenskaper jämförbara med dem som finns hos en smidd fälg, både vad gäller viktreduktion och strukturell hållfasthet. 

 

• Alleggerita HLT

• Ultraleggera HLT

• Ultraleggera HLT Central Lock

• Challenge HLT

• Formula HLT