MÄRKNING

MÄRKNING

Vanliga märkningar.

Läs mer

 • Wheel type: Modell och version (passningsdata) av fälgen.
 • Size: Diameter och bredd på fälgen.
 • Offset (ET): Avståndet mellan fälgens centrumlinje och den del av fälgen som ligger an mot bilens nav.
 • Aluminium alloy: Sammansättningen av metallblandningen i en legering.
 • Raw wheel type: Råämnesfälg från vilken den färdiga fälgen framställs.
 • JWL VIA: Certifieringskrav från det japanska testinstitutet VIA.
 • VIA load (kg): Den last fälgen måste klara enligt den japanska VIA-standarden.
 • KBA (på fälgens framsida): Certifieringskrav från det tyska testinstitutet TÜV.
 • Maximum Load (kg): Max last som en fälg kan klara (ex: MAX 650 KG).
 • Manufacturer brand: Namnet på företaget som producerade fälgen (OZ).
 • Production date: Det datum då fälgen gjöts.
 • Work shift identification and casting date: Dag och arbetsskift då fälgen gjöts. 
 • Country of origin: Nationalitet på fälgtillverkaren.