#CallMeObsessed

#CallMeObsessed

Začíná nová komunikační kampaň

 

V celkově náročném a nejistém historickém období, jakým je to, ve kterém žijeme, pouze značky, které pracovaly na prosazení své identity - inspirujíce nadšence a vedouce je tomu, aby se v nich inspirovali - budou moci pohlédnout za „bouři“ s důvěrou, posilněnou nevyčíslitelným aktivem: pamětihodností značky, klíčovým faktorem pro vytvoření pevných emotivních spojení, která jsou zprostředkovatelem dlouhodobé oddanosti a věrnosti.

Značka OZ Racing odedávna pracuje v tomto směru a dnes chce stisknout plynový pedál kvůli zvýšení laťky a „ohřátí“ své komunity a nejenom jí nabídnutím nové institucionální komunikační kampaně.

Cílem je zahrát na nejintimnější struny nadšenců a povyprávět velkému publiku, co znamená prožívat vášeň intenzivním, ryzím a každodenním způsobem. Stejnou vášeň, která spolu váže značku OZ Racing a celou #OZTribe.

Po první fázi škádlení bude v následujících dnech zahájena kampaň Call Me Obsessed, ve které se jako hlavní aktéři představí šest kategorií nadšenců značky OZ: tuner, motorsport lover, offroader, track day enthusiast, gamer a performance addicted.

 

#CallMeObsessed je vyznáním lásky. Jedná se o vnitřní monolog, který odhaluje klanu emoce vedoucí aktéry. Jedná se o vpád do jejich emotivní sféry s cílem zobrazit, co znamená být opravdový nadšenec, a to aut i značky OZ.

Šest videí, jedno pro každou z uvedených personas. Krátké příběhy, ale silně evokativní, schopné v průběhu pár sekund přenést souhrnnou sílu, se kterou prožívají svou vášeň, prostřednictvím tónu hlasu, hrdého a plného inspirace. Cílem je vstoupit do empatie s účastníky debaty a vytvářet obnovený pocit příslušnosti ke značce.

Kampaň typu reveal bude pokračovat až do začátku roku 2023, přičemž každý měsíc bude zaměřena na jednu specifickou cílovou skupinu. Bude skloňována na všech digitálních kanálech značky OZ Racing, a bude podporována aktivitami paid advertising. Digital campaign zahrnuje také účast community prostřednictvím user generated content a zavedení strategie influencer marketing.