Lacktest

Lacktest

Lacktest

  • Vidhäftningstest (DIN53151) ger information om lacklagrets tjocklek
  • Natriumkloridslösning spraytest (DIN 50021) i kammare med luft mättad med natriumkloridlösning i 1000 timmar
  • CASS-test (DIN 50021) i kammare med luft mättad med en lösning av kopparaccelererad ättikssyra och salt (NaCl+acetic acid+CuCl2) i 240 timmar
  • QUV-test (ASTM G53-93), fälgarna utsätts för en 700 timmar lång UV-ljus och fukttest som återskapar förslitningen orsakad av väderlek
  • Motståndstest mot kemiska medel på fälgens yta; testytans grad av uppmjukning mäts