Errorrr: Unable to save image: cache/images//images/content/development_1380x535.jpg

Vývoj

Vývoj

VÝVOJ

Z myšlenky do počítačových technologií

Na pomoc designerům OZ používá moderní počítačové systémy k analýze a výpočtům, které zvyšují produkční standarty a dramaticky zrychlují uvedení výrobků na trh.

Klasické programy CAD a CAM jsou sloučeny v CAE (Computer Aided Engeneering), kde se simulují fyzické síly a namáhání kol na základě geometrických tvarů.

Jedinečná FEM (Finite Element Method) metoda pak umožňuje optimalizovat geometrické tvary tak, aby bylo možno spolu s výběrem vhodného materiálu dosáhnout ideální kombinace tvaru a eliminovat kritická místa mechanického namáhání již na virtuálním modelu.

Prediktivní inženýring podporuje RP technology (Rapid Prototyping) a umožňuje ve velmi krátkém čase vytvořit fyzické prototypy přímo z virtuálního CAD modelu.